Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№2 комбінованого типу
Куп'янської міської ради Харківської області

Благодійна допомога

Надходження благодійніх внесків і їх використання в 2018/2019 н.р.
  Надходження благодійніх внесків і їх використання в 2017/2018 н.р.

Счет для благотворительных взносов:  35428304049755  в банку УДК в Харківській області   МФО 851011  Код ЄДРПОУ № 02146239

 

Призначення платежу: благодійний внесок для ДНЗ №2.

Благодійну допомогу, як зазначено в Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (ст.16), можна надавати у вигляді:

 • одноразової фінансової допомоги;
 • систематичної фінансової допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів про благодійну діяльність;
 • дарування або дозволу на безоплатне, пільгове використання об'єктів власності;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передаванням результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат із безоплатного, повного або часткового утримання об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Будь-яка благодійна допомога, отримана ДНЗ, відображається у бухгалтерському обліку відділу освіти Куп'янської міської ради.

Шановні батьки вихованців , спонсори та громада !
Адміністрація, рада закладу, діти, колектив працівників ДНЗ № 2 висловлюють щиру подяку Вам за розуміння наших проблем та допомогу у  поліпшенні матеріально-технічної бази закладу, створення позитивного, емоційного комфорту для дітей. Спільними зусиллями створимо атмосферу добра, затишку та благополуччя для наших дітей.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

 1. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";
 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" від 04.08.2000 №1222;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання" від 17.05.2002 №659;
 4. лист Міністерства осіти і науки, молоді та спорту України "Щодо благодійних внесків" від 09.04.2012 №1/9-272.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-608 від 05 вересня 2013 року

Щодо благодійних внесків

У засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання.

Наголошуємо, що фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012 р. № 1/9-272).

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо.

Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року № 398.

Піклувальна рада навчального закладу вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1222
                                        Київ

Про затвердження Порядку отримання благодійних
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки,
спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

{ Додатково див. Указ Президента
N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 245 ( 245-2010-п ) від 17.02.2010 }


Кабінет Міністрів України    п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }

Затвердити Порядок отримання благодійних (добровільних)
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування, що додається.
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 368 ( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


Прем'єр-міністр України                  В.ЮЩЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1222

ПОРЯДОК
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування


{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368
( 368-2009-п ) від 14.04.2009 }


1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та
обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі -
благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі -
набувачі).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 368
(