Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№2 комбінованого типу
Куп'янської міської ради Харківської області

Корекції поведінки дошкільнят
У педагогічній енциклопедії поняття корекція визначається як виправлення (часткове або повне) недоліків психічного і фізичного розвитку у аномальних дітей за допомогою спеціальної системи педагогічних прийомів і заходів. Причому корекція розглядається як педагогічний вплив, яка не зводитися до тренувальних вправ, спрямованим на виправлення окремо взятого дефекту, а має на увазі вплив на особистість дитини в цілому. Цілеспрямована психолого-педагогічна корекція в рамках можливості ДОУ повинна розглядається в якості самостійного завдання, що вирішується в руслі здоров'язберігаючих освітніх технологій.
Сьогодні доведено значущість гри в роботі з дітьми дошкільного віку. Діти, що мають багатий ігровий досвід, більш підготовлені до творчої діяльності, до гнучкого і, разом з тим, цілеспрямованої поведінки, ніж їхні однолітки з дефіцитом ігрової практики. Самі по собі гри є частиною виховно-освітньої роботи, вони мають велике значення для розвитку особистості дитини-дошкільника.
Коли ми говоримо про використання ігрових технологій у роботі з дітьми, мається на увазі система ігор, спрямована на вирішення конкретної мети, так як технологія є система здійснення, реалізації. Коли ж ми говоримо про ігрові технології корекції поведінки дітей, маємо на увазі системну роботу включає діагностику та комплекс ігор, спрямовану на вирішення цієї проблеми.
Поведінка дітей - проблема, з якою найчастіше стикаються багато дорослих-вихователі, батьки. Виникає маса питань: чи можна вважати ці недоліки поведінки типові для дошкільнят? Яка їхня причина? Як ефективно вирішити вже виникають проблеми?
Уміння управляти собою, своєю поведінкою дається з великими труднощами дошкільнятам. Бажаючи якомога швидше розвинути в дитині здатність керувати своєю поведінкою, дорослі нерідко вдаються до малоефективним засобам: читають моралі, вселяючи тим самим почуття неповноцінності; дають масу інструкцій, вбиваючи цим самим самостійність; карають за найменшу провину.
Відсутність своєчасних заходів щодо попередження та виправлення недоліків поведінки призводить до того, що дитина набуває звичку вести себе неорганізовано, недисципліновано.
Таким чином, типовими формами неконструктивної поведінки в старшому дошкільному віці і молодшому шкільному віці є:
• імпульсивна поведінка (обумовлене, як уже було сказано, переважно нейродинамическими особливостями дитини)
• демонстративне
• протестний
• агресивне
• конформне
• недисципліновану
• симптоматичне поведінка,
у виникненні яких визначальними факторами є умови навчання та розвитку, стиль взаємин з дорослими і однолітками, особливості сімейного виховання та ін.
Розглянемо форми неконструктивної поведінки.
Імпульсивна поведінка.
Така поведінка складається з вчинків дитини, які він робить по першому спонуканню, під впливом зовнішніх обставин, сильного враження, не зважуючи всі «за» і «проти». Дитина швидко і безпосередньо реагує і нерідко настільки ж швидко кається у своїх діях. Нерідко починає виконувати завдання не дослухавши інструкцію до кінця, але через деякий час виявляється, що він не знає, що потрібно робити. Така дитина легко переносить покарання, не тримає зла, щохвилини сваритися з однолітками і тут же мириться.

Протестна поведінка.
Форми протестної поведінки дітей це негативізм, упертість, норовистість. У певному віці (криза 3-х років і т. Д.) Подібні зміни в поведінці свідчать про нормальний формуванні особистості. Якщо подібні прояви у дитини носять виключно негативне забарвлення, це розцінюється як недолік поведінки.
Діти з протестною поведінкою частіше за інших однолітків ініціюють конфліктні ситуації або потрапляють в них. Вони протестують, займають позицію «непримиренного борця», відстоюють її «до перемоги»; вони схильні вирішувати конфліктні ситуації криками, обзивання, бійкою.
Агресивна поведінка.
Агресивним називають цілеспрямоване руйнівну поведінку. Агресивна поведінка може бути безпосереднім, тобто прямо спрямованим на дратівливий об'єкт, або зміщеним, коли дитина з яких-небудь причин не може направити агресію на джерело роздратування і шукає більш безпечний об'єкт для розрядки.
Недисципліновану поведінку.
Як правило, дітям з цим типом поведінки властиві безвідповідальність, розв'язність, лінощі, неохайність, егоїзм.
Конформна поведінка.
Це діти - тихі, які легко «йдуть на поводу» у більш активних і жвавих однолітків. Не маючи своєї позиції, своєї точки зору, вони легко приймають чужу. Якщо конформне поведінка закріплюється, стає для дитини звичним, то воно неминуче призводить до спотворення його особистісного розвитку.
Цілком закономірно, що діти з даним поводженням мають проблеми в спілкуванні, в міжособистісних відносинах. Н