Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№2 комбінованого типу
Куп'янської міської ради Харківської області

Робота над науково-методичною проблемою  у 2013 році  була спрямована на впровадження медіаосвіти в систему роботи Куп’янського дошкільного навчального закладу через реалізацію організаційного  етапу програмно-цільового проекту «Впровадження медіаосвіти в систему роботи Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок -№2 комбінованого типу».
      При реалізації організаційного  етапу:
 1. Розробили:
- програму впровадження медіаосвіти в освітньо-виховний процес;
- модель впровадження медіаосвіти;
2. Обґрунтована модель підготовки вихователів днз;
3. Пройшли курси як медіапедагоги вихователь Чашка Т.М. та завідувач Василюк С.М.;
4. Прийняли участь:
- у Міжнародній конференції (завідувач Василюк С.М.);
- у семінарі-практикумі «Створення шкільної телестудії» (завідувач Василюк С.М.);
- у телепрограмі на обласному телеканалі, присвячену питанням медіаосвіти(05.12.13р. завідувач Василюк С.М.);
5. Підготували матеріали члени творчої групи за темою «Захист дитини в Інтернеті»;
6. Проведено:
- вивчення рівня готовності вихователів, батьків та дітей до впровадження медіаосвіти;
- методичне об’єднання для вихователів молодших  груп м. Куп’янська  на тему:
 «Залучення дітей молодшого дошкільного віку до творчої, дослідницької діяльності в межах освітнього проекту» ( 13.11. 2013- проведено заняття з проектної діяльності з використанням ТРВЗ та створенням діафільму - вихователь Стєніна Л.В.);
7. Було направлено клопотання щодо технічного оснащення медійною технікою та додатковими штатними одиницями.
     На педагогічній  раді 28.11.2013 підвели підсумки організаційного етапу дослідно- експериментальної роботи   «Впровадження медіаосвіти в систему роботи Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№2-комбінованого типу».
Впровадження медіаосвіти у дошкільному закладі передбачає роботу колективу зі створення середовища, яке сприятиме творчому підходу до створення, використання і аналізу медіатекстів (23.10.2013 відкритий показ  заняття вихователем  Стєніною Л.В.), співпраця з батьками зі створення безпечного та розвиваючого середовища вдома.
     Шляхи реалізації в дошкільному закладі:
- інтегровані в освітньо-виховний процес завдання по аналізу та створенню медіатекстів;
- виступи на батьківських зборах;
- створення дидактичної скарбнички з медіаосвіти;
-сайт – як засіб накопичення матеріалу з медіаосвіти.
    Загальна готовність закладу до впровадження медіаосвіти:
-психологічна (педагогів 64%, батьків 86%, дітей 62%); методична (педагоги- 30%); технічна (педагоги - 37%, батьки – 70%).

                                                                                                                                                    Вихователь-методист

                                                                          День безпечного інтернету
11 лютого 2013 року в дошкільному навчальному закладі відбулося засідання школи "Медіаосвіта педагога"в рамках проведення  Дня  безпечного інтернету.Педагогічні працівники працювали  з медійною технікою, складали аналіз медіатекстів, створили  базу електронних скриньок. Робота в групах сприяла удосконаленню умінь та навичок  використовувати ІКТ.
І. Аналіз роботи з журналом: «Жирафа – Рафа»
1.    Бесіда про журнал (загальна)
2.    Загальний перегляд (ознайомлення)
3.    Поетапна робота
4.    Аналіз роботи по журналу
5.    Питання: Чому навчає нас журнал?
                  - Що сподобалось в журналі?
ІІ. Алгоритм анализу мультфильму  (рекомендації батькам)
1.    Попередній перегляд мультиплікаційного фільму батьками
2.    Перегляд разом з дітьми
3.    Обговорення мультфільму з дитиною. Аналіз поведінки героїв
4.    Власний приклад батьків
ІІІ. М – монитор, мышка
       Е – экран, эксперимент
       Д – диск, досвід
       И – информация, интернет
       А – аккумулятор, актуальность
       К – компьютер, кабель, клавиатура, копировать
       У – устройство, установка
       Ль – лист, лёгкость в общении
       Т - творчество
       У – упорство
       Р – работа, радость

Результати дослідно-експериментальної роботи «Розвиток рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації  медіаосвіти педагогів і батьків»
1. Розроблено та теоретично обґрунтовано систему роботи з впровадження медіаосвіти в систему роботи  дошкільного закладу.
2. Проаналізовано наукові і науково-практичні педагогічні і психологічні літературні джерела із питань медіаосвіти.
3. Визначені види діяльності дошкільного  закладу із розвитку рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації медіаосвіти педагогів  та батьків.
4. Розроблено та проведено заходи, практичні заняття з формування медіаосвіти з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
5. Узагальнено досвід роботи вихователя Чашки Т.М. з формування медіакультури у дітей дошкільного віку.
6. Доведено результативність проведеної роботи психолого-педагогічними дослідженнями:
- формується  медіакомпетентність педагогів,  яка дозволить здійснювати медіаосвітню діяльність в аудиторії дошкільників та їх батьків;
- під впливом впровадження заходів з медіаосвіти спостерігається позитивна динаміка у психічному розвитку дітей
-  поступово змінюється відношення батьків до впровадження медіаосвіти в роботу дошкільного закладу, зростає зацікавленість до роботи педагогів з дітьми,  батьки охоче відгукуються на участь у спільних заходах які  спрямовані на впровадження медіаосвіти в роботу ДНЗ.
 7.  Педагоги дошкільного закладу  володіють навичками роботи з  медіаресурсами, є користувачами інтернету,  мають електронну поштову скриньку. (100% педагогів).
8. Розроблена програма з медіаграмотності для дітей старших груп «Медіасвіт для дошкільнят»
9. Посібники «Формування художньо-продуктивної і комунікативної компетенцій дошкільників засобами медіа» та «Медіаосвіта педагога – важлива умова формування медіа компетентності вихованців дошкільного закладу та їх батьків» на ХХІІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей отримали дипломи І ступеня.
10. Дошкільний заклад нагороджено Почесною грамотою за вагомий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики Харківської обласної державної адміністрації (2015).
На другому змістовно-технологічному  етапі  (вересень 2014-серпень 2015) проведено констатувальний експеримент із метою визначення початкових даних формувального етапу експерименту. Проведено дослідно-експериментальну роботу з впровадження в навчально-виховний процес системи медійної діяльності дітей, спрямованої на пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку, розвиток критичного мислення, рефлексії, емпатії.
Для реалізації завдання спрямованого на підвищення рівня медікультури педагогічних працівників, розробили модель формування медіаграмотності педагогічних працівників на базі дошкільного закладу, яка побудована на основі системного, активно-діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів

 

 

 

 

 

 

 

               Наступним кроком стало розроблення моделі медіаосвітнього простору дошкільного закладу, яка базується на дидактичних принципах навчання і супроводжується нормативно-правовим та науково-методичним супроводом.

Відповідно до  алгоритму впровадження медіаосвіти в роботу  закладу  розпочали  створювати матеріально- технічну базу в ДНЗ№2.

Результатом цієї роботи стало створення мультимедійного класу, який має всі умови для навчання всіх учасників навчально-виховного процесу та закріплення здобутих знань на практиці. у дошкільному закладі є мультимедійна дошка, три проектори, які використовуються педагогами для просвітницької роботи, на заняттях, методичних об’єднаннях, педагогічних радах, групових консультаціях. Педагоги мають можливість на ноутбуках оформляти необхідну документацію, готуватися до різноманітних заходів, використовувати їх на заняттях з дітьми.
 

            Вихователями та педагогічними працівниками створено банк мультфільмів, художньої літератури, музичних творів, дитячих журналів – усе це дає можливість широко використовувати медіапродкуцію в роботі закладу
          Практичним психологом закладу проведено анкетування вихователів, батьків, яке визначило проблемні зони в уявленнях, знаннях, ставленнях до впровадження медіаосвіти, культури користування мас-медіа.
Серед проблемних зон визначилися:
- уявлення та знання педагогів і батьків вихованців про медіаосвіту;
- психологічні бар’єри користування сучасними засобами медіа;
- відповідальності батьків за медіаосвіту дітей;
- ризики користування дітьми сучасними медіа;
- розвиток рефлексії та критичного мислення у всіх учасників навчально-виховного процесу, тощо.
Алгоритм впровадження медіаосвіти  також містить  роботу з дітьми та батьками.
Для формування медіа компетентності вихованців практичний психолог проводить: діагностику особливостей психічного розвитку та основ медіаграмотності дітей дошкільного віку, діагностику динаміки формування медіакультури дітей дошкільного віку, діагностику динаміки психічного розвитку протягом експерименту, психолого-педагогічне вивчення дітей дошкільного віку в межах дослідження ефективності впровадження медіаосвіти з дітьми дошкільного віку.
              З дошкільниками старших груп проводяться розвивальні заняття  (розвиток мовлення, рефлексії, пізнавальних процесів та довільності,  критичного мислення); заняття з формування основ медіаграмотності дошкільників  за програмою «Медіасвіт для дошкільнят», яка розроблена педагогічним колективом.
Робота з батьками містить вивчення ставлення думок, пропозицій щодо здійснення експериментальної діяльності; динаміки позитивних змін у формування медіакультури батьків вихованців. Своє ставлення до експериментальної діяльності на тему «Розвиток рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації  медіаосвіти педагогів і батьків» батьки визначали за 5-ти бальною системою. Як бачимо, в порівнянні у 2014/2015н.р.більшість батьків (87,2%) підтримує  вповадження експери Послідовне впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес за розробленими моделями та алгоритмом дає змогу сформувати:
у вихованців:
 -рефлексивну компетентність  як психологічний механізм, який забезпечуює свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі й осмислення власних медіапотреб;
-мовленнєву компетентність яка має бути  сформувана в результаті організованої медіаосвітньої діяльності педагогів, батьків і дітей;
         -здатність до медіатворчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації та приязності соціального середовища, мережі стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах;
 -медіаімунітет як спроможність протистояти агресивному медіасередовищу та зберігати відчуття психологічного благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів у мережі Інтернет, а також в інших системах медіа;
у педагогів знання:    
-сучасної парадигми освіти та ролі педагога в інноваційному медійному інформаційному просторі;
-дидактичного й виховного потенціалу медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
-методологічних аспектів медіапедагогіки й основ аудіовізуальної грамотності;
-методики проведення медіаосвітніх занять і особливості інтеграції медіа з базовими дисциплінами;
-місця медіа в навчально-виховному процесі дошкільного закладу;
-негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
-можливостей критичного мислення для об’єктивного аналізу медіаінформації;
-засобів створення середовища для культурного та духовного зростання дітей з метою їх соціальної адаптації.
у батьків знання:
-аналізу медіатекстів, основ медіапедагогіки й аудіовізуальної грамотності;
-дидактичного й виховного потенціалу медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
-методологічних аспектів медіапедагогіки й основ аудіовізуальної грамотності;
-негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
-можливостей критичного ставлення для об’єктивного аналізу медіаінформації;
-засобів створення середовища для культурного та духовного зростання дітей з метою їх соціальної адаптації.
ментальної діяльності в роботу дошкільного закладу.
             З серпня 2015 року  у дошкільному навчальному  закладі розпочався ІІІ етап  дослідно-експериментальної діяльності за темою: «Розвиток рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації медіаосвіти педагогів і батьків».
Організація роботи на цьому етапі передбачає: експериментальну апробацію моделі медіаосвітнього простору, моделі формування медіаграмотності педагогічних працівників дошкільного закладу, розробку та апробацію методичних рекомендацій для педагогів, щодо розвитку рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників.
                З метою підвищення теоретичного рівня вихователів із конкретних питань медіаосвіти проводено семінар  за темою «Медіаосвіта - сучасний напрямок організації освітньої діяльності педагогів та дітей». Програма, план роботи розроблений творчою групою  та практичним психологом закладу. Разом із планом роботи семінару в методичному кабінеті розміщено  рекомендований список літератури,  укладено картотеку, підготовлено виставку методичної літератури.. Педагогам надавались персональні завдання. Попередня підготовка надала можливість проводити заняття з активним залученням всіх учасників. Вихователь-методист Алєксєйчик О.В. ознайомила слухачів з Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні, розкрила підходи до впровадження медіаосвітнього компонента в освітній простір ДНЗ. Практичний психолог Проценко О.В. провела роботу в творчих групах  щодо вирішення проблеми формування медіа-культури в освітньому просторі дошкільного навчального закладу. Педагогічні працівники  поділилися напрацюваннями з питання «Інтегрування ІКТ в освітній простір дошкільного закладу». Семінарське заняття закінчилось  розробкою заходів з педагогами та батьками вихованців з використанням медіа.
Колективний перегляд педагогічного процесу  та відкриті заняття ( «Реклама молока»- вихователь Чашка Т. М., виготовлення діафільмів  «Подорож колобка на бабусиному подвір’ї», «Першоцвіти»-вихователь Стєніна Л. В.) - показ вихователями конкретних, найбільш ефективних форм, методів організації процесу з медіаграмотності  дітей для навчання та ознайомлення інших вихователів, аналіз  переглянутого.
Під час проведення майстер-класів  педагоги діляться авторськими знахідками, досягненнями з колегами, знайомляться із системою роботи, розповідають, за допомогою яких методів і прийомів вони були досягнуті («Пригоди на планеті Пізнайко» (навчання дітей елементам грамоти за допомогою комп’ютерних ігор-вихователь Абаляєва Л. Ю.).
             Крім того, у закладі для педагогів організовано медіашколу, робота якої сприяє підвищенню технічного медіакультурного рівня вихователів та допомагає отримати практичні навички, які необхідні  в роботі з вихованцями та батьками.
Спільна робота вихователів за проблемною темою допомагає згуртовувати педагогічний колектив, активує пізнавальну, творчу, професійну діяльність, стимулює обмін досвідом, позитивно впливає на емоційний стан педагогів (методичний посібник «Медіаосвіта педагога як важлива умова формування медіакомпетентності вихованців дошкільного закладу та їх батьків», виготовлений авторським колективом педагогів та  робота члена творчої групи Чашки Т.М. «Формування художньо-продуктивної і комунікативної компетенцій дошкільників засобами медіа»   на обласній виставкці-презентації педагогічних ідей і технологій отримали  дипломи І ступеня.
Вихователь Чашка Т.М. стала лауреатом  другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності дошкільних навчальних закладів «Вихователь року-2015»).
Для формуваннія медіаграмотності батьків є  «Куточки батьків» та папки-пересувки «Проведення зорової гімнастики в домашніх умовах», «Висвітлення ризику медіа- соціалізації дітей» в групах дошкільного закладу, які дають можливість розміщувати матеріали, статті відповідної тематики. Добре зарекомендували себе і підготовлені педагогами буклети «Використання ІКТ під час фізичного розвитку дошкільників», які батьки можуть взяти із собою і розглянути вдома у вільний час.    
                На сайті ДНЗ №2 розміщена інформація про особливості роботи закладу, заходи та події, які відбуваються під час навчально-виховного процесу, є посилання на перевірені медіаресурси для ефективної організації спільної взаємодії батьків та дітей. А створення окремої сторінки групи на сайті ДНЗ показало, що батьки, їхні діти та педагоги згуртувалися, батьки розширюють свої знання щодо навчання та виховання дітей у групі та розпочали більше  уваги приділяти різним аспектам розвитку дітей, беручи активну участь у заходах ДНЗ.
                Робота з формування медіакомпетентності дітей дошкільного віку проводиться відповідно до розробленої  моделі системи  роботи з впровадження медіаосвіти дошкільників.
У роботі з дітьми  визначили основні напрямки роботи з формування медіаграмотності у різних видах діяльності в дошкільному закладі, яка включає в себе рефлексивно-мовленнєву компетентність:
- розвиток логічного та рефлексивного мислення  - як основи критичного мислення;
- формування здатності до аналізу та критичного ставлення до медіапродуції;
-формування навичок створення власної медіапродуції та користування медіа технікою (презентації, діафільми, мультфільми, створювати власну рекламу).
Визначили критерії оцінювання ефективності впровадження медіаосвіти з метою формування рефлексивно-мовленнєвої компетентності у дітей  старшого дошкільного віку згідно Базового компонента дошкільної освіти.
Практика довела важливість таких методів та прийомів роботи з дошкільниками: розвиваючі ігри, спрямовані на розвиток творчих здібностей, розвиток логічного та рефлексивного мислення (ТРВЗ, методика Д’єнеша, Кюізенера тощо), рефлексивні круги, перегляд та аналіз медіапродукції (мультфільми, музичні твори, художні твори, печатна продукція тощо), створення презентацій, розвиваючі компютерні ігри,створення діафільмів, мультфільмів. Усі визначені методи та прийоми реалізуються педагогами на заняттях, у проектній діяльності та в повсякденному житті дітей.
              Педагоги  приділяли значну увагу розвитку рефлексії, рефлексивного та логічного мислення, яке є основою для формування критичного мислення, так як діти 5-6-ти  років за  психофізіологічними  показниками  розвитку  більш готові до сприймання  екранних  медіа (кіно,  телебачення,  інтернету).  Із  цією метою широко використовували ТРВЗ, розпочато впровадження в роботу методики Д’єнеша та Кюізенера. Методика роботи з паличками Кюізенера  не тільки формує математичні навички, а й  впливає на розвиток мовлення дітей. Посібники до методики є друкованою продукцією, що містить медіа тексти, які дитина може аналізувати, а малюнки за мотивами дитячих казок дають змогу розвивати творчу фантазію,  висловлювати своє ставлення до персонажів. Більш того, діти за допомогою кольорів вчаться висловлювати свої почуття та емоції, розігрувати невеличкі драматизації, використовуючи символічні позначки у вигляді паличок різного розміру, що також сприяє розвитку символічної функції мислення.
               Моделювання  на комп’ютері сприяє формуванню  в  дітей  елементарних  уявлень  про  комп’ютер як  сучасний  технічній  засіб,  можливості  його  використання  в  різних сферах  життя; сприяння розвитку  передумов  теоретичного  мислення  та  інтересу  до  дій  із комп’ютерною технікою.
             Діти самі стають учасниками створення презентацій та навчальних діафільмів. Так, у середній групі № 2 (вихователь Стєніна Л.В.) у ході цільового проекту «Первоцівти»  використано підбір та аналіз дітьми  медіатекстів, присвячених першим весняним квітам, разом з батьками діти виготовляли книжки, а результатом всієї діяльності став навчальний діафільм, який діти підготували під керівництвом вихователя. Цей діафільм діти самі продемонстрували в інших групах та розказали, як він створювався. Відтепер вихователі мають змогу  використовувати його на заняттях як навчальний діафільм.
            Ефективна і цікава  форма роботи – створення художніх діафільмів (мультфільмів).  Таким чином була створена презентації «Веселі мандри Колобка», «Рукавичка»  на новий лад за мотивами народних казок.
Під час цільового проекту «Писанка» у старшій групі, діти під керівництвом вихователя Чашки Т.М. беруть участь у театралізованій діяльності, яку ж самі і фільмують. Відзнятий матеріал використовується для створення мультфільму-діафільму.
             Діти  разом з вихователями та батьками створюють рекламу. Із задоволенням беруть участь у заняттях в інших групах, демонструючи дітям  свої творчі здобутки.
Визначною подією для дошкільного закладу стало запрошення Харківського обласного інституту післядипломної освіти представити досвід нашої роботи з формування медіаосвіти у всіх учасників навчально-виховного процессу  на VII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» в столиці України м. Київ.    Начальник відділу освіти Пасічник С.М. підтримала наше прагнення прийняти участь у виставці та разом з методичним кабінетом  надала  відповідну науково-методичну допомогу у оформленні та презентації досвіду роботи ДНЗ№2.
20-22 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті - 2015», організаторами якого є Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та Компанія «Виставковий Світ». Купянський дошкіний заклад №2  представляли Проценко О.В., практичний психолог (Т.В.О. завідувача), вихователь-методист Алєксєйчик О.В., та вихователь Чашка Т.М.
Під час роботи форуму відбувалися презентації досягнень закладів освіти України та інших країн з упровадження інновацій в діяльність навчальних закладів. Дошкільний заклад №2 входив в делегацію Харківсьої академії неперервної освіти, представляючи напрямок освітньої роботи «Формування медіа-інформаційної грамотності в закладах освіти Харківського регіону». З великою гордістю та відповідальністю  наш дошкільний заклад презетнував свої творчі здобутки, представляючи дошкільну освіту Харківської області.
     По закінченню роботи Сьомого Міжнародного форум «Інноватика в сучасній освіті - 2015» педагогічний колектив Куп’янського дошкільного закладу отримав Диплом лауреата конкурсу ІІ ступеня, Диплом «За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання» та Почесний знак лауреату конкурсу ІІ ступеня.

 
 

Участь у міжнародній науково-методичній конференції
18-19 березня 2016 року в м. Київ відбулась Четверта міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». 
 Конференція проводилась Міністерством освіти і науки України спільно з Академією української преси, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України. З метою обміну досвідом і ознайомленням із міжнародними та українськими тенденціями впровадження медіаосвіти у конференції брали участь Т.В.О.Завідувача Проценко О.В. та вихователь  Чашка Т.М.

 У рамках конференції проводилась виставка науково-методичних матеріалів з медіаосвіти та медіаграмотності. На виставку був представлений досвід роботи дошкільного закладу «Розвиток рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації  медіаосвіти педагогів і батьків», парціальна  програма «Медіасвіт для дошкільнят» для дітей старшого дошкільного віку, яку розробила творча група педагогів.
Вихователь Чашка Т.М.  на секційному занятті презентувала свій досвід роботи «Розвиток мовлення дошкільників засобами медіа» та отримала Подяку за інноваційні підходи до упровадження медіаосвіти і медіаграмотності в Україні в загальну середню та дошкільну освіту.

 

 

 

 

 

 

 

З серпня 2015 року по серпень 2017 року триває Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи. Вихователь Чашка Т.М. розробила Програму  розвитку сприйняття кольору у дітей 4-6 років «Казки і фарби» (формування  колористичної культури як складової медіаосвіти дошкільників).